ZUŠ Třebíč

Koncert oddělení strunných nástrojů – 2022
Koncert klavírního oddělení – 2022
Koncert pěveckého oddělení – 2022
Hra na dechové nástroje – okresní kolo 2022