ZUŠ Třebíč

Benefiční koncert klavírního oddělení – 12.5.2022
Absolventský koncert VI + výroční­ koncert souborů
Absolventský koncert V. – 26.04.2022
Absolventský koncert IV. – 25.04.2022
Absolventský koncert III. – 21.04.2022
Absolventský koncert II. – 20.04.2022
Absolventský koncert I. – 12.04.2022
Koncert dechového oddělení 2022
Koncert oddělení strunných nástrojů – 2022
Koncert klavírního oddělení – 2022
Koncert pěveckého oddělení – 2022
Hra na dechové nástroje – okresní kolo 2022